Today's date


Made by Craggie.

admin@allaboutkatie.co.uk
In Winter


A Lovely Random Photo:All-Night Vigil - Nunc Dimittis


Sergei Rachmaninoff

Nyne otpushchayeshi raba tvoego, vladyko
po glagolu tvoyemu s mirom
yako videsta ochi moi spaseniye tvoye
ezhe esi ugotoval pred litsem vsekh lyudei
svet vo otkrovenie yazykov
i slavu lyudei tvoikh izrailya


all night vigil