Today's date


Made by Craggie.

admin@allaboutkatie.co.uk
In Winter


A Lovely Random Photo:All-Night Vigil - Nunc Dimittis


Nyne otpushchayeshi raba Tvoego, Vladyko,
po glagolu Tvoyemu s mirom
yako videsta ochi moi spaseniye Tvoye,
ezhe esi ugotoval pred litsem vsekh lyudei,
svet vo otkrovenie yazykov,
i slavu lyudei Tvoikh Izrailya.