Today's dateAll-Night Vigil - Nunc Dimittis


Sergei Rachmaninoff


Nyne otpushchayeshi raba tvoego, vladyko
po glagolu tvoyemu s mirom
yako videsta ochi moi spaseniye tvoye
ezhe esi ugotoval pred litsem vsekh lyudei
svet vo otkrovenie yazykov
i slavu lyudei tvoikh izrailya


all night vigil